«EUROTRUA» – SIX-PACK Vol. 3 (2014)

For nedlasting:

EUROTRUA

For tusen år siden var det et stort prosjekt som alle land i Europa meldte seg inn i: Den kristne kirke. Nå tusen år etterpå foregår det et lignende samlingsprosjekt – akkurat like utopisk og overtruisk som kristendommen: Den europeiske union.

Europaunionen holdes opp som et framtidsretta frelsesprosjekt helt etter Martin Luthers lære om at lidelse foredler mennesket. Veien til Paradis går gjennom Helvete. Sparetiltakene og arbeidsløsheten skal føre til det forgjettede land. For dem som tror.

EUs mest ortodokse ledere holder urokkelig kurs mot Europas forente stater – koste hva det koste vil. De tror at den eneste farbare vei for Europa i konkurranse mot mastodonter som Kina, Rusland, India, Brasil og USA, det er å selv bli en mastodont.

Samling av Europa er prøvd før – og det har alltid feila. Verken Hitler eller Napoleon fikk det til. Derimot er trenden de siste to hundre år oppsplitting i etniske og språklige enheter. Det britiske imperium er oppløst. Det franske kolonivelde likeså. Etter oppsplittinga av keiserriket Østerrike-Ungarn og det ottomanske imperiet har vi fått oppsplitting av Sovjetunionen og av Jugoslavia. Nå vil Skottland ut av UK og Catalonia ut av Spania. Belgia står i fare for å splittes i to akkurat som Tsjekkoslovakia.

Største feilen som er gjort er euroen. Lederne i EU har innført en felles valuta uten en felles pengepolitikk, skapt en union på papiret som ikke er reell. Økonomene som har gitt råd om dette har hatt en visjon, en ønskedrøm – i slekt med munker og presters drøm om Paradis.

1. DRØY DRAM

Last ned tekst – Drøy Dram (pdf)

Les mer info om låta:
Om Drøy dram
Euro heter guden som alle må bøye seg for – ukritiserbar og farlig. I hellige banker over hele kontinentet, hylles Euro av et velfødd overbetalt presteskap av banksjefer, analytikere og andre seremonimestere. Foran tusenvis av minibanker kneler kunder hvert minutt på døgnet. I Det hellige templet i Frankfurt hersker sentralbanksjefen som en annen pave. Den hellige treenighet EU, IMF og ECB utgjør den mystiske Kraften som alle må underkaste seg. Enhver som ikke lystrer dens bud er syndere som straffes. Det kan være utstøtelse i form av konkurs, eller tunge åk som ekstra skatter eller inndragninger

Euroguden er kravstor og krever stadige ofringer. Lønninger ofres, budsjett saneres, jobber kuttes, bedrifter utflagges, ja til og med banker og hele stater går som offer i vanskelige tider akkurat på samme måten som da kongesønner måtte bøte med livet ved uår i norrøn tid. Alt skal tjene Den hellige ånd som heter Vekst, et bulimisk vesen som ingen holder styr på.

EU- paradiset er en luftig fantasi – akkurat som andre Paradiser. I stedet for et lovet Lykkeland med et evig liv i overflod går nå en hel generasjon ungdommer igjennom en lang skjærsild av arbeidsløshet. De opplever brudd på samfunnskontrakten, får ikke råd til egen bolig, de må droppe barn og ekteskap, de blir deklassert, stående uten pensjonspoeng. Et tapt liv. En tapt generasjon.

Samtidig er Europrosjektet et særdeles vellykka prosjekt for de styrtrike og de megarike: Det holder på å danne seg et enormt skille mellom de frelste og de fortapte, typisk for alle hellige samfunn. Lederne vet godt hvordan alt skal driftes: Massene, særlig gjeldsslavene må holdes nede i overtroen, narres og utnyttes. De synker dypere og dypere, helt til de dingler i troens siste trevler – som til sist brister. Så styrter de lukt ned i bankerottens Gehenna.

2. PORTUGISISKE CARLOS

Last ned tekst – Portugisiske Carlos (pdf)

Les mer info om låta:
Om Portugisiske CarlosEUs velsignende kraft er så hellig at det er tabu å stille seg vantro. Selv foran en irreversibel sosial krise. Nå snakkes det om minst 10 år med høy arbeidsløshet og at omtrent hver fjerde europeer vil leve i fattigdom i lang tid. Dette er en sideeffekt av EU som ingen har forutsett. Prosjektet vil neppe ta seg inn og komme på skinner igjen, det vil koste for mye. Det vil enten gå mot et sosialt opprør, eller så vil det bli resignasjon og oppblomstring av konspirasjonsteorier.

Historia om portugisiske Carlos García da Mata er typisk. Det kan gå temmelig fort for et menneske å miste alt – jobb, bolig, familie – suse rett ned på uteliggernivå i resignasjon og drømme om at det er bedre å sitte i fengsel enn å leve på gata. Mange tenker sånn i Hellas og Spania og Kypros, foruten Portugal. Snart begynner Holland og Belgia å komme etter. Og hva med det kaotiske Italia?

Snart får vi nok se at det blåses nytt liv i den apokalyptiske myten om at EU er Antikrists rike. Med jevne mellomrom fornyes denne bibelspådommen om Dyret som styrer Det forferdelig riket som Jesus skal komme og felle. Tidligere har både Romerriket og Hitlers Tyskland spilt denne rollen.

Tendensen er altså at man raskt går fra noe man tror hengivent på til noe man ser på som et Uhyre. Det er allerede mange som er kommet dit i sine spekulative og konspiratoriske resonnement, og med dypere krise vil det sikkert oppstå flere fantasier. Til slutt vil muslimene få skylda for alt. Men det ender ikke der. Til syvende og sist vil jødene få skylda. Som alltid. Det er ingen grenser for hva folk kan få seg til å tro når de tviler.

3. MARILYNS MENY

Last ned tekst – Marilyns meny (pdf)

Les mer info om låta:
Om Marilyns meny
Eurosonens fire sakrament heter Varer, Tjenester, Arbeidskraft og Kapital. Disse er så hellige at de ikke må røres, men flyte fritt rundt som lysvesener.

Flere og flere begynner nå å skjønne at disse sakramentene er ren bløff på samme måte som at dåpen skulle gjøre det lettere å få evig liv, eller at den siste olje skulle være et glidemiddel inn i Paradis.

Det er nå åpenbart litt for mye fri flyt av varer – særlig forderva mat. Fri flyt av kapital har etterlatt skadde banker i hele Sør-Europa. Fri flyt av billig arbeidskraft har ført til masseinnvandring til de rikeste eurolandene og skapt misnøye. Velutdanna ungdommer fra Hellas, Italia og Spania flytter til England, Norden og Latin-Amerika og tapper hjemlandet for avgjørende resurser.

Som om ikke dette er nok så foregår det en enda verre flyt: Trafficking. Håpefulle unge mennesker, særlig unge kvinner, blir lokka inn i nettverk av banditter som utsetter dem for slaveri, prostitusjon, smugling, tigging, tyveri og narkohandel.

Alltid er det noen som tar i mot det som tilbys illegalt: Rike folk som vil bli enda rikere. Arbeidsgivere som ser muligheter. Bander og gjenger som opererer skjult – samtidig som naive politikere later som om de ikke ser disse problemene. For det er jo mennesker – og de er så fattige så, vi må vise medlidenhet. Venstresiden dilter med som nyttige idioter.

4. SVARTE TELT

Last ned tekst – Svarte Telt (pdf)

Les mer info om låta:
Om Svarte Telt
Det blir stadig vanskeligere å få utplassert asylsøkere. Også i norske kommuner. De strander i asylmottak og kommer bokstavelig talt ikke videre. Kommunene nøler fordi mottakene fulle; nedlagte militæranlegg, bedehus, skoler og sykehjem. De er også økonomisk bekymra. Det koster å ta imot asylsøkere. Riktig nok følger det penger med fra staten, men erfaringsmessig kommer det uforutsette problemer og utgifter.

Samtidig presser politikerne på og vil ha inn enda flere. Lederen for IMDI ønsker at staten skal tvinge kommunene til å ta imot 5000. Tallet vil sikkert øke. Sjefen for UDI sier at det må bygges 40-50 nye asylmottak. Problemet er at det i Norge liksom i andre europeiske land blitt et stort gap mellom hva folket vil og hva politikerne vil. Våre politikere har skaffa oss et B-medlemskap gjennom EØS, vi er med i Schengen og i Interpol, vi er underlagt EUs direktiver på en lang rekke områder, også grenseløs migrasjon. Dette har gått bra i oppgangstider. Men nå er de gode tidene slutt og folk murrer i hele Europa. Og ingen kan varte opp med mer voldsom skepsis mot EU og alt dets vesen enn norske distrikter. To ganger har Norge sagt Nei og EU-motstanden er i dag større enn noen gang.

Fremdeles er det stigmatiserende å snakke om problem med asylsøkere, da blir du kalt rasist, islamofob eller høyreekstremist. Men flere og flere tar nå bladet fra munnen og erklærer multikulturismen for mislykka. Flere og flere tør stå fram og si at innvandringen er for massiv og går for fort. Til og med folk langt til venstre begynner å snakke om fordeler og ulemper. Det begynner å demre for mange at det er forskjell på sinnelagsetikk og konsekvensetikk.

Det er også et spørsmål om den kristne medlidenheten er bærekraftig. Det er ingen som tenner medbrann, ingen som åpner en medflom. Det finnes ingen medtuberkuløse, ingen går i medfangenskap. Så hvorfor spre lidelsen ved medlidenhet?

5. HELLAS SKAL DØ

Last ned tekst – Hellas skal dø (pdf)

Les mer info om låta:
Om Hellas skal dø
Snart utløses den tredje hjelpepakken til Hellas. Det skulle opprinnelig være bare en. Eller egentlig skulle det ikke være noen – det var først full enighet om prinsippet no-bail-out. Dette ble altså brutt, og nå snakkes det om mange tiår med hjelp på tross av at grekerne juksa seg inn i EU med falske tall.

Mange tror at hjelp ikke hjelper fordi det er naivt å tru at folk i sør skal ta etter levemåten og tenkemåten til folk i nord – bare fordi det er smartere rent økonomisk. De vil ha det slik de er vant til. Men samtidig blir de liggende en divisjon under på samhold, innovasjon, effektivitet. Kultur er et svært tregt foranderlig fenomen. Basis til forskjellene er lett å se:

Klimaet. I nord er folk vant til å forberede seg på vinteren, sikre seg mat i opplag, stable ved og verne verdier mot en streng vinter. Dette har ført til forsiktighet, samarbeid og dugnadsånd. I sør trenger man ikke bekymre seg på samme måte. Det er innhøsting flere ganger i året, det er varmt og det er ingen avrunda beherskelse i meninger og interesser.

Korrupsjon. Når idealet i sør er å lure unna mest mulig av skatt og betrakte staten som en fiende så blir det mindre å rutte med til trygder, skoler, veier og sykehus. Når det i tillegg er blitt mulig å skaffe seg godene ved bestikkelser så øker ulikheten. Dette gir ikke samhold og sterk stat.

Siestaen. Å sende barna på skole to ganger pr dag er dyrere enn en gang. Å reise to ganger på jobb gir dobbelt så store transportutgifter som en. Men selv om den gamle skikken med siestaen for lengst er avslørt som fordyrende så fortsetter som før. Aircondition i skoler, kontorbygg og traktorer klarer ikke å vinne over vanenes makt.

Landene er katolske. Der er bare å synde og skrifte – så synde igjen. En håpløs runddans uten reelt oppgjør.

6. MALENAS EUROSEX

Last ned tekst – Malenas eurosex (pdf)

Les mer info om låta:
Om Malenas eurosex
I følge Eurobarometerdata er det bare 12 % av befolkningen som regner seg som europeerne. Folk er og blir nasjonale og føler at EU er et falskt land. Dette på tross av at det er skrevet flere hyllemeter om Eurofiseringens frelsende effekt. Folk frykter at når et land avstår makt til en oppkonstruert union, et trosfellesskap, så vet man aldri hva som blir resultatet på sikt.

Unge studenter irriterer seg over at EUs forskere er mest opptatt av å katalogisere problemene, sortere dem i riktige reoler og diskutere beskrivelsen av dem istedenfor å løse dem. Folk flest er lei av alt snakket om at nasjonale ideer må vekk og at vi skal være åpne og rause og altomfattende. Forargelsen har ført til at de mest frustrerte nettopp hengir seg til nasjonale ideer og verdier – i protest.

Den dystre framtida er ikke vanskelig å spå: Det er et sannsynlig at UK melder seg ut av EU etter folkeavstemming i 2017. Det er også sannsynlig at Front National får makta i Frankrike og melder landet ut av EU det året. Dermed er det duket for en Vestkystallianse med UK, Frankrike, Norge, Island og Irland.

Tyskland vil helt sikkert øke sin nasjonalistiske trend og trolig gå ut av euroen og tilbake til mark. Østerrike, Sverige og Finland kan kanskje bli med i denne kreditorgruppen. Mer usikkert er det hvor Holland og Danmark ender – i tysk sone eller i vestkystgruppen.

Debitorlandene ved Middelhavet vil seile sin egen sjø. Det er dem som paradoksalt nok vil utgjøre eurogruppen. De vil rope på sterke ledere og gå tilbake til diktaturer. Dermed vil de kunne innføre den budsjettdisiplin og sparepolitikk som tyskerne har prøvd å pålegge dem.

Polen og de andre østeuropeiske landene vil oppi dette måtte finne sin egen vei. De vil enten bygge opp en egen sone eller søke et samarbeid med Russland. Tsjekkia kan kanskje klare å komme i tysk gruppe.

Alternativt scenario er at UK fortsetter i EU. Da vil de velge euroen for å få mer innflytelse enn de har i dag. Frankrike vil da trolig motstå Front National og bli innenfor. Men eurokrisa vil da grave seg enda dypere. Banker vil gå overende. Statsgjeld, sosial nød og opprør vil bli spredt over alt. Hele Europa vil utvikle seg i mer og mer udemokratisk retning med overnasjonale institusjoner og ende opp som et Europeisk diktatur. Først deretter kan det gå videre til et Europeisk demokrati.

Denne artikkelen ble publisert i kategorien Musikk.

Det er stengt for kommentarer.